VAŽNO OBAVEŠTENJE-UVOD U PRAVO

Obaveštavaju se studenti da u utorak, 31. decembra 2019. neće biti održana nastava niti vežbe iz predmeta Uvod u pravo.

Takođe se podsećaju studenti na mogućnost da napišu seminarski rad, za maksimalnih 30 bodova. Tema seminarskog rada je ”Sme li država da donosi zakone kakve želi (pod pretpostavkom da su ispunjeni formalni uslovi za validnost zakona) i, ako ne, zašto ne?“

Seminarski rad mogu da rade zajednički najviše tri studenta. Seminarski rad se ne brani, već se samo ocenjuje. Dužina seminarskog rada je između 5.000 i 10.000 karaktera (ne računajući razmake) i radi se koristeći font Times New Roman ili Cambria, veličine 12. Rad se predaje odštampan i povezan profesoru (doc. dr Biljani Knežević) lično pred drugi kolokvijum, 21. januara 2020. od 17.00 do 17.30 č. Na prvoj strani rada moraju jasno biti naznačena ime(na) i prezime(na) studenta/studenata, kao i njihov(i) broj(evi) indeksa.

Uz najlepše želje za srećnu Novu 2020. godinu,

prof. dr Veljko Milutinović