Drugi kolokvijum odrzace se u sredu, 15.januara 2020., u 17h, sala A4