Drugi kolokvijum odrzace se u cetvrtak, 16. januara 2020., u 17h, sala A5