Obaveštavaju se studenti da će popravni kolokvijum iz predmeta Pravo lokalne samouprave biti održan u petak, 17. januara, u sali S1, sa početkom u 16 časova. Napominje se da će studentima koji odluče da polažu drugi put (popravno) broj bodova koji steknu na popravnom kolokvijumu biti konačan, te da se neće važiti bodovi koje su stekli prvi put.

Takođe, obaveštavaju se studenti da je rok za predaju seminarskih radova 24. januar.