Termini rada Studentske službe na Fakultetu za biofarming u Bačkoj Topoli za januar mesec:

– Utorak (14.01.2020), od 10,00 do 13,00 časova

– Četvrtak (16.01.2020), od 10,00 časova

– Petak (17.01.2020), od 10,00 časova

– Utorak (21.01.2020), od 10,00 časova

– Četvrtak (23.01.2020), od 10,00 časova

– Petak (24.01.2020), od 10,00 časova

– Ponedeljak (27.01.2020), od 14,00 časova

– Sreda (29.01.2020), od 10,00 časova

– Četvrtak (30.01.2020), od 10,00 časova