Umesto redovnog nastavnog termina, za utorak 21.januar predvidjena je
radna poseta Radio Beogradu
Vreme - 10,45 okupljanje ispred glavnog ulaza Radio Beograda
Adresa - Hilandarska ulica br.2