REZULTATI


Popravni treceg kolokvijuma odrzace se u utorak 21.januara 2020., prema
sledecem rasporedu:


I grupa, od 16h do 17h, sala A5, broj indeksa od 200001 do 200130

II grupa, od 17h do 18h, sala A5, broj indeksa od 200131 do kraja