Kolokvijum iz predmeta Trgovinsko/Poslovno pravo odrzace se 24.01.2020. godine s pocetkom od 11h . Sala A1