Drugi kolokvijum iz predmeta Poslovno pravo, bice odrzan 24.01.2020. godine, s pocetkom od 11h . Sala A1.