Treći kolokvijum iz Teorije medija biće održan u sredu, 05. 02. 2020. godine sa početkom u 9:00 časova.

Kolokvijum se polaže u formi kraćeg eseja (približno na jednoj strani), u okviru kojeg je potrebno ukazati na glavne aspekte postavljenog pitanja. Trećim kolokvijumom obuhvaćeni su tekstovi iz primarne literature, čime se proverava sposobnost studenata da samostalno obrade vanudžbenički materijal. 

Tekstovi obuhvaćeni trećim kolokvijumom:

Bernar Deloš, Virtuelni muzej

Kenet Tompson, Moralna Panika

Izvodi predviđeni za pripremu kolokvijuma mogu se preuzeti sa sajta Fakulteta. Vreme za rad na testu je 50 minuta.

Nakon trećeg kolokvijuma, biće održan POPRAVNI KOLOKVIJUM sa početkom u 10:00 časova, kada studenti/studentkinje koji nisu polagali prvi i/ili drugi kolokvijum, ili nisu zadovoljni postignutim rezultatom, mogu ponovo izaći na ove kolokvijume. Izlaskom na popravni kolokvijum, prethodno stečeni bodovi se brišu i beleže se bodovi iz rezervnog termina.

Теме обухваћене првим колоквијумом су:

  • Теорија медија као научна дисциплина

  • Структура медијског текста

  • Маршал Маклуан: медијум је порука

  • Теорије медијских ефеката

  • Валтер Бењамин: уметност у доба техничке репродукције

Теме обухваћене другим колоквијумом су:

  • Масовни медији и идеологија

  • Филип Бретон: медији и манипулација

  • Дафна Лемиш: деца и телевизија

  • Лев Манович: метамедији

Време за рад на поправном колоквијуму је 50 минута (без обзира да ли се понавља један или два колоквијума).