Treći kolokvijum iz predmeta Međunarodno javno pravo održaće se u petak, 24.01.2020. godine, posle predavanja, u terminu za vežbe, od 17 časova, u amfiteatru A1-a.

Treći kolokvijum obuhvata gradivo iz četiri oblasti: Prostori i teritorije država; Ratno prabo; međunarodno humanitarno pravo; i Međunarodno pravo ljudskih prava.

Miroslav Stevanović