Treći kolokvijum iz predmeta Pravo EU održaće se u sredu, 22.01.2020. godine, posle predavanja, od 17 časova (u terminu za vežbe), u amfiteatru A5.
Treći kolokvijum obuhvata četiri oblasti: Osnovne vrednosti i ciljevi EU; Primena prava EU; Pravna priroda integracija; i Međunarodni značaj evropske integracije.
Miroslav Stevanović