OBAVEŠTENJE

Gligor Gelert dana 20.02.2020. godine, u 11,00 h, braniće doktorsku disertaciju pod nazivom Ispitivanje kvaliteta anaerobno digestovanog mulja i mogućnosti smanjenja sadržaja arsena u cilju upotrebe u poljoprivredi na Fakultetu za biofarming, Maršala Tita 39., Bačka Topola, Sala br. 1.

Sekretarijat

Fakulteta za biofarming

Megatrend univerziteta