OBAVEŠTENJE

Špiro Rašković dana 24.01.2020. godine, u 11,00 h, braniće doktorsku disertaciju pod nazivom Ispitivanje kvaliteta mesa jagnjadi somborske i čokanske populacije ovaca rase Cigaja u Vojvodini na Fakultetu za biofarming, Maršala Tita 39., Bačka Topola, Sala br. 1.

Sekretarijat

Fakulteta za biofarming

Megatrend univerziteta