OBAVEŠTENJE

Vladica Mladenović dana 24.01.2020. godine, u 12,30 h, braniće doktorsku disertaciju pod nazivom Metabolički profil i kvalitativna analiza mleka sivo-stepskog govečeta u različitim populacijama i sistemima držanja na Fakultetu za biofarming, Maršala Tita 39., Bačka Topola, Sala br. 1.

Sekretarijat

Fakulteta za biofarming

Megatrend univerziteta