Termin održavanja trećeg kolokvijuma iz Teorije medija pomeren je za sredu, 29.01.2020. godine u 9:00 sati, učionica S1.

Termin održavanja popravnog kolokvijuma iz Teorije medija pomeren je za sredu, 29.01.2020. godine u 10:00 sati, učionica S1.

Termini održavanja kolokvijuma pomereni su u dogovoru sa studentima, a u skladu sa završetkom zimskog semestra.