Obavestavaju se studenti II  i III godine FCV-a, koji nisu polozili drugi
kolokvijum, da je prof.dr Nenad Kapor, na molbu studenata odlucio da odrzi
popravni II kolokvijum iz predmeta:

1. Performanse vazduhoplova i planiranje leta - 28.01.2020 godine, sa
pocetkom  od 12 sati u sali S-2.

2. Principi leta - 29.01.2020. godine sa pocetkom od 10 sati u sali K-2.