Termin predroka – Analiza poslovanja Poštovani studenti, Dana 04.02.2020.godine od 10:00h u Sali A2, održaće se popravni prvi i drugi kolokvijumi. Takođe, studenti mogu u tom terminu raditi završni deo ispita ili celokupno gradivo. Raspored gradiva po delovima je sledeći:

Prvi kolokvijum: Teorija (lekcije po knjizi Analiza poslovanja, prof. dr Nataše Bogavac-Cvetković) – 1. Predmet, metodi i oblici analize preduzeća (sa 1.1.; 1.2.) – 2. Bilans kao predmet analize 2.1. Vrste bilansa i bilansiranje (sa 2.1.1. ; 2.1.2.) – 3. Teorije bilansa i bilansiranja (sa 3.1.; 3.2.; 3.4.) – Drugi deo: – 1. Analiza bilansa stanja – 2. Analiza osnovnih sredstava – 3. Obrtna sredstva kompanija Tipovi zadataka – Vizuelna analiza – Račun pokrića – Metodi obračuna rezultata – Amortizacija – Sastavljanje Bilansa stanja – Sastavljanje Bilansa uspeha Drugi kolokvijum: Teorija i tipovi zadataka (po knjizi i zbirci Analiza poslovanja, prof. dr Nataše Bogavac-Cvetković) 1. Analiza pasive BS 2. Analiza Izveštaja o tokovima gotovine 3. Analiza BU 4. Koeficijenti likvidnosti 5. Koeficijenti poslovne aktivnosti 6. Koeficijenti rentabilnosti Završni ispit: 1. Neto obrtni fond (NOF) 2. Z Score (teorija) 3. Pokazatelji finansijske strukture 4. Pokazatelji tržišne vrednosti  Prvi i drugi kolokvijum se sastoje iz: – Jednog esejskog pitanja (10 poena) – Dva zadatka (po 15 poena)  Završni ispit se sastoji iz jednog zadatka (koji može obuhvatiti nekoliko pokazatelja ili zadatak NOF)  Studenti koji polažu celokupno gradivo test se sastoji iz dva teorijska pitanja i dva zadatka obuhvaćena svim prethodno navedenim gradivom. Svaki student dužan da ima sa sobom indeks i digitron.