Treci kolokvijuma odrzace se u ponedeljak, 03. januara 2020., u 12h,
sala A4

Vezbe ce biti odrzane u ponedeljak, 03. januara 2020., u 11h,
sala A4