Konsultacije ce zbog sluzbenog puta prof. dr Tatjane Cvetkovski biti pomerene za nedelju dana, sa 30.01.2020. na 06.02.2020. kab. 37.