Treci kolokvijum odrzace se u utorak, 04. februara 2020., u 19h, sala A5