Ispit iz predmeta POSLOVNO PRAVO, održaće se dana 18.02.2020. godine.
Ispit će sadržati tri esejska pitanja.
Svo potrebno gradivo sadržano je u knjizi, (zaključno sa ugovorima,koji su za višu ocenu), POSLOVNO PRAVO.