Student koji su stekli uslov za upis ocene dolaze  na upis 12.02.2020. u 11h, sala A3. Studenti koju polazu ispit dolaze istog dana u 12h, sala A3.