Zbog drzavnog praznika (Dan drzavnosti Srbije), ispiti planirani za 17.02.
(Upravljanje rizikom, Aerodrom i aerodromske operacije i Upravljanje
kapacitetom i protokom vazdušnog saobraćaja) bice odrzani 18.02. u kab.4.