Konsultacije su utorkom od 13 do 14.45 u kabinetu 42.