Početak nastave na predmetu Teorija umetnosti, kod prof. dr Dragana Ćalovića, pomera se za drugu sedmicu u semestru.