Nastava iz Obligacionog prava dana 26.3.2020.  godine i Medjunarodnog privatnog prava dana 30.3.2020., pravnog fakulteta, nece biti odrzana. Termin nadoknade bice naknadno objavljen.