Prvi kolokvijum odrzace se u cetvrtak, 19. marta 2020., prema sledecem
rasporedu:


I grupa, od 14h do 15h, sala A4, broj indeksa od 200001 do 200130


II grupa, od 16h do 17h, sala A4, broj indeksa od 200131 do kraja