Prvi kolokvijum odrzace se u utorak, 17. marta 2020., prema sledecem
rasporedu:I grupa, od 14h do 15h, sala A3, broj indeksa do 200030

II grupa, od 15h do 16h, sala A3, broj indeksa do 200095

III grupa, od 16h do 17h, sala A3, broj indeksa od 200095 do kraja