Mole se studenti i nastavnici da u narednom periodu sarađuju na održavanju nastave elektronskim putem preko

Privremene liste predmeta, nastavnika i mail kontakata FAKULTETa ZA UMETNOST I DIZAJN

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE u školskoj 2019/20,

 

LISTA