Poštovani studenti,
komunikacija sa nastavnicima do prekida vanrednog stanja obavljaće se putem elektronske pošte. U prilogu je dat popis kontakata nastavnika sa Fakulteta za kompjuterske nauke.

 

KONTAKT ZA ELEKTRONSKE KONSULTACIJE