Važno obaveštenje za studente 
Fakulteta za kulturu i medije (FKM),
Fakulteta za poslovne studije (FPS), i
Geoekonomskog fakulteta (GEF) 
od Doc.dr Snežana Berić:

1.Polaganje ispita i preko kolokvijuma i sem.rada
2.Polaganje regularnih ispita u ranije predvidjenim ispitnim  rokovima
3.Ostalo

Poštovane kolege,
1.Prvo i osnovno,
Molim vas da, u ovom periodu pandemije, pratite i pridržavate se svakog uputstva zvaničnih organa Republike Srbije preko medija, a sve u cilju ocuvanja zdravlja, kao i da pratite obavestenja univerziteta preko zvanicnog sajta Univerziteta Megatrend.
2.Za sve kolege koji su redovno pratili nastavu iz IV g. Predmet: Interkulturni menadzment, molim još jedanput, da pogledate na st.portalu  “Sve o tom predmetu” i parcijalno po programu prolazite gradivo kako je obeleženo za polaganje kolokvijuma...(po cetrdesetak stranica po kolokvijumu). Molim vas, nemojte brinuti kako i kada ćete polagati i kolokvijume i odbraniti sem.radove, ili polagati ispit u redovnim rokovima, jer do okončanja vanrednog stanja, i pandemije, radicemo u izmenjenim okolnostima.  Važno je da ne zapustite redovno citanje i obnavljanje lekcija po protokolu iz knjige i kako bi trebalo spremati gradivo za kolokvijume i ispit iz dela sa sajta: informacije o predmetima.
Uvek vam stojim na raspolaganju putem maila... a ukoliko ima potrebe razgovaraćemo putem telefona.
Želim vama i vašim porodicama i prijateljima, dobro zdravlje, strpljenje i mir, pozitivne misli i svako dobro!
Srdačan pozdrav
Vasa profesorka
Doc.dr Snežana Berić