Poštovane kolege,
Obaveštavamo vas da su nastavni materijali za predmete koji se izvode u tekućem semestru na Fakultetu kompjuterskih nauka dostupni na stranici:

„FKN – Informacije o predmetima i materijali”.

Za sva pitanja u vezi sa pojedinačnim predmetima, možete se obratiti predmetnim nastavnicima.