Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da je Megatrend univerzitet Odlukom, koja se nalazi na stranici http://megatrend.edu.rs/sr/aktuelnosti-iz-rada-u-vanrednim-uslovima/, pravno uredio jedan broj pitanja funkcionisanja u uslovima vanrednih okolnosti, a posebno ona pitanja koja se odnose na načiin organizovanja nastave u elektronskom obliku, dovršetka predispitnih obaveza u martovskom roku i na dalje, kao i način dostavljanja dokaza o uplati dospelih rata školarine i sl, dok traju vanredne okolnosti.

Pozivamo sve studente koji su prijavili ispite za martovski ispitni rok da pristupom platformi za studije na daljinu, na koju se ulazi preko sajta Univerziteta:

http://megatrend.edu.rs/sr/megatrend-univerzitet/ (gornji desni ugao – STUDIJE NA DALJINU koji blinka crveno – belo), provere da li su njihovo korisničko ime i šifra ispravni. Ukoliko je pristup omogućen, molimo da ne šaljete
mejl sa zahtevom za nove parametre.

Ukoliko nemate parametre za pristup, a prijavili ste ispit za martovski ispitni rok, molimo da sledeće podatke što pre dostavite na mejl moodle@megatrend.edu.rs:

1. Ime i prezime
2. Broj indeksa
3. Email adresa
4. Broj mobilnog telefona

– Studente koji nisu prijavili ispite u martovskom ispitnom roku molimo da zahteve za otvaranje naloga prema adresi moodle@megatrend.edu.rs dostavljaju počevši od 15. aprila, da se ne bi nepotrebno stvarale gužve.

– Ispitivači, u skladu sa tačkom 3.1. Odluke, paralelno sa gore navedenim aktivnostima, vrše organizacione pripreme da se dovršeranije započete provere znanja studenata u sklopu predispitnih obaveza studenata,putem kojih moĹže da se ostvari najviše do 70 odsto.

Dostavljamo vam i nekoliko korisnih smernica sa e-mail adresama:

– Dokazi o uplati dospelih rata školarine dostavljaju se na mejl: uplate@megatrend.edu.rs
– Obavljanje overe semestra – mzimonjic@megatrend.edu.rs
– Pitanja u vezi sa ažurnošću i potpunošću materijala na platformi za studije na daljinu i na sajtu i literatura za učenje – mejlovi predmetnih nastavnika i saradnika – u rasporedima konsultacija, a ukoliko ne odgovore na
mejl – dekani fakulteta na kojima student studira.
– Pitanja koja ne mogu da se reše u komunikaciji sa predmetnim nastavnicima, dekanima i službama možete uputiti  zameniku rektora, na mejl: mrabrenovic@megatrend.edu.rs

Šef Studentske službe

Marijana Zimonjić