Postovani studenti, u petak 10.4. do 12h bice postavljen na materijalima test provere znanja iz predmeta Diskretna matematika. Nacin dostave uradjenih zadataka bice objasnjen u testu.