Poštovane kolege,
Verujem da ste zdravi i dobro, kao i vaše porodice i prijatelji, i da jedva čekate da nastavimo nas zajednički rad na univerzitetu.
Molim i ostale kolege sa Ig. da mi se jave na mail: sberic@megatrend.edu .rs
Kako bi dobili odgovarajuća pitanja za većinski deo ispita za martovski i aprilski ispitni rok iz predmeta Osnovi menadžmenta (FKM), Uvod u biznis(FPS) i Menadzment(GEF). Ostatak ocene, kao i upis ocena ćemo dovršiti kada se budemo i fizički videli na univerzitetu, po prestanku ove vanredne situacije.

Kolege sa IVg. istih fakulteta FKM, FPS i GEF-a, molim da mi pošalju seminarske radove koje smo dogovarali još na početka semestra, a kada se budemo konačno i fizički videli, na univerzitetu ćemo dorađivati i proveriti vaše znanje putem dodatnih opcija npr. Kolokvijuma, usmenih odgovora i slično, da bi dobili konačne ocene.
 Mišljenja sam da treba aktivno da citate knjigu i proveravate  vaše znanje sa ispitnim pitanjima koja uvek stoje na sajtu za ovaj predmet(na st.portalu IVg. Predmet/Interkulturni menadžment, u delu Ispitna  pitanja.
Naravno, uvek možemo kontaktirati mailom: sberic@megatrend.edu.rs
Ili viberom ili mobilnim, kao sto kontinuirano radim sa većinom kolega, kao i do sada.
Do skorog vidjenja, čuvajte vase zdravlje i zdravlje drugih ljudi... koliko je do vas.
Srdačan pozdrav vasa profesorska 
Doc.dr Snežana Beric