Obavestavam sve studente druge godine da cu shodno uslovima, preko Moodle

platforme odrzati I Kolokvijum u periodu od 12 do 13,30 sati

iz predmeta:

1.  13.04.2020.godine   Komunikacije u vazduhoplovstvu;

2.  14.04.2020.godine   Performanse vazduhoplova i planiranje leta 1.

za sve  informacije možete se obratiti na e-mael:n.kapor@megatrend.edu.rs