OBAVEŠTAVAJU se studenti prve godine da su materijali, ispitna pitanja i literatura za predmet PRAVO EU na aplikaciji „Učenje na daljinu“ postavljeni u okviru predmeta Fakulteta poslovnih studija – Četvrta godina (stari program) – Pravo Evropske unije.