Organizacija provere znanja na Univerzitetu
 
 
NASTAVNICIMA I SARADNICIMA
(Studentima – radi informisanja)

Poštovana koleginice,

Uvaženi kolega,
Obaveštavam Vas da se jedan broj studenata prijavio za proveru znanja iz predmeta koje su slušali u zimskom i ranijim semestrima,  u sklopu predispitnih obaveza putem kojih se može ostvariti do 70 poena.
Shodno tome, Studentska služba Univerziteta (studentskasluzba@megatrend.edu.rs; 011 / 220 – 30 – 29) intenzivno dovršava spiskove prijavljenih studenata, koje će predmetni ispitivači uskoro dobiti mejlom, zajedno sa i-mejl adresama studenata. Potrebno je da ispitivači odmah potom studente kontaktiraju mejlom. Ispitivači samostalno organizuju način provere znanja, putem platforme za studije na daljinu ili na drugi prigodan način, obaveštavajući mejlom studente i o datumu i vremenu provere znanja. Ukoliko se ispitivač do 24.4.2020. godine (do kraja radnog vremena) ne obrati studentu, potrebno je da student kontaktira ispitivača mejlom (svi kontakti ispitivača su u rasporedima konsultacija, na sajtovima fakulteta). Student u subject mejla navodi: fakultet na kojem studira, nivo studija, broj indeksa i predmet. Ukoliko student ima poteškoće u komunikaciji, u prvom koraku kontaktira dekana ili prodekana fakulteta na kojem studira.
Podsećam da je pravni okvir za provere znanja u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast, oslanja se na preporuke prosvetnih vlasti i pravno je uredjen Odlukom Univerziteta od 21.3.2020. godine, koja se nalazi na adresi http://megatrend.edu.rs/sr/aktuelnosti-iz-rada-u-vanrednim-uslovima/ Molim da posebno pogledate tačku 3.1. i tačku 3.2. Odluke, koje mogu olakšati postupanje nastavnika i studenata.
Poželjno je da svojim angažovanjem doprinesete da se sve provere znanja za koje su se studenti do sada prijavili obave zaključno sa 30. aprilom 2020. godine i da u Studentsku službu mejlom dostavite evidenciju o poenima koje su ostvarili. Zaključivanje i upis ocena će se obaviti kada se za to steknu uslovi, nakon ukidanja vanrednog stanja.
Obaveštavam Vas da se ovaj dopis dostavlja i studentima, radi informisanja i saradnje.
Zahvaljujem Vam što podržavate politiku Univerziteta po kojoj studenti moraju biti u središtu naše pažnje i delovanja – kako u pogledu nastave i konsultacija, tako i u pogledu provere znanja.
Srdačan pozdrav,
Mihajlo Rabrenović