Obaveštenje za studente II godine FKM Menadžment u kulturi,

svi zaintersovani studenti koji žele da rade KOLOKVIJUM br.1 iz predmeta MODELI KULTURNE POLITIKE najkasnije treba da se jave do 28.4.2020. (utorak) do 18h, doc.dr Predragu Jelenkoviću

na mail: pjelenkovic@megatrend.edu.rs