Rezultati

 

Poštovani studenti,
 
U prilogu su rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije, rađenog dana 15.04.2020.godine. 
Studenti koji su ostvarili 12 i više poena su položili kolokvijum.
Maksimalan broj poena na kolokvijumu je 20 poena.