1. Nastavnik doc. dr Ljiljana Krstić, dana 29. aprila od 11 do 11:45h održaće prvi kolokvijum.

Svi zainteresovani studenti treba do petka 24. aprila poslati na mail: doc.drljiljanakrstic@gmail.com, svoje mail adrese, kako bi im se elektronskim putem dostavio test na ličnu mail adresu I popunjen test vratiti profesoru na mail.

 

  1. Takođe, obaveštavaju se studenti iz prethodnih godina koji nisu položili Politički sistem,da će se dana 29. aprila od 13 do 13:45h održati ispit (u okviru predispitnih obaveza).

Svi zainteresovani studenti treba do petka 24. aprila poslati na mail: doc.drljiljanakrstic@gmail.com, svoje mail adrese, kako bi im se elektronskim putem dostavio test na ličnu mail adresu I popunjen test vratiti profesoru na mail.