Kolokvijum iz predmeta Fizika, kod prof. Dr Vojkana Zorića, bice održan 28.04.2020. u 14 sati, preko e-mail-a;
– Kolokvijum iz predmeta Vazduhoplovna meteorologija 1, kod prof. Dr Vojkana Zorića, bice održan 28.04.2020. u 12 sati, preko e-mail-a;