Kolokvijum iz predmeta Pravna forenzika, kod prof. Dr Vojkana Zorića, bice održan 28.04.2020. u 13 sati, preko e-mail-a;