Svi studenti koji su polagali kolokvijum iz predmeta: "Performanse
vazduhoplova i planiranje leta I", kod profesora Nenada Kapora, su uspesno
uradili kolokvijum.