Studenti koji su radili proveru znanja u martovskom i aprilskom roku, mogu da upisu ocenu iz Spasnkog jezika , u utorak 19. maja, u 13 :30 u kabinetu broj 76