Ispit iz predmeta Porodicno pravo, odrzace se u petak, dana 22.05.2020., s pocetkom od 17h. 
Kabinet 61.