Konsultacije iz predmeta Vazduhoplovna meteorologija 1 i Pravna forenzika biće održane u terminu za konsultacije (četvrtak 21.05.2020. g. od 12-14 sati), u K-2 (laboratorija za fiziku FCV), kada će biti reči i o terminu i načinu polaganja drugog kolokvijuma, kao i ispita iz  predmeta Vazduhoplovna meteorologija 1 i Pravna forenzika.