FKN

ENGLESKI JEZIK 6

 

Poštovani student,

Približava nam se junski rok. Stoga vam šaljem instrukcije kako da se pripremite za ispit. Ispit će biti u pismenoj formi. Neće biti usmenog . Pismeni ispit nosi do 100 bodova.

Test će imati 30 pitanja, kao sto ste već navikli putem kolokvijuma. Pitanja će biti i otvorenog i zatvorenog tipa, odnosno negde ćete morati dopunjavati rečenice, a negde birati ponuđene odgovore. Neće biti negativnih bodova. Testiraće se gradivo, tj. gramatika i vokabular iz sledećih nastavnih jedinica: Unit 5 (ceo), Unit 6 (ceo), Unit 7 ( Lesson and Lesson B).

Što se vokabulara tiče, treba da pročitate sve tekstove iz pomenutih lekcija, i da naučite nepoznate reči i fraze; zatim da naučite prefikse (str. 48, vežbanje 4 i 5); fraze glagol + imenica (str. 52, vežbanje 8); fraze koje se korsite za opis posla “work expressions” (str. 54, vežba 1); reči koje se isto pišu a imaju različito značenje ( str. 59, vežba 9); “word pairs” ( str. 62, vežba 9); fraze sa glagolom “get” (str. 66, vežba 2).

Iz gramatike mogu biti testirane sledeće oblasti: kompracija prideva, formalni i neformalni načini poređenja (str. 57 i str. 58, vežba 3, 4, 5); položaj priloških odredbi u rečenici (str. 60, vežba 4, 5); kondicionalne rečenice 1., 2. , 3. tip, kao i “mixed conditional” , tj. kombinacija drugog i trećeg kondicionala (str. 68, vežba 5). Objašnjenje možete naći i na ovom linku:

https://www.englishpage.com/conditional/mixedconditional.html

Posebnu pažnju obratite na kombinacije: PAST-PRESENT, PRESENT-PAST

Kao i još jedna oblast, a to je poseban oblik pasivnih konstrukcija, koje smo već ranije pominjali: “impersonal passive” (str. 71, vežba 3, 4). Na sledećem linku možete naći dodatna pojašnjenja i vežbanja:

https://www.academic-englishuk.com/impersonal-passive

To bi bilo sve. Knjiga je Face to face, Advanced, Cambridge.