Obaveštenje za studente II godine FKM Menadžment u kulturi,

svi zaintersovani studenti koji žele da rade KOLOKVIJUM br.2 iz predmeta MODELI KULTURNE POLITIKE najkasnije treba da se jave  do 22.5.2020. (petak) do 18h, doc.dr Predragu Jelenkoviću

na mail: pjelenkovic@megatrend.edu.rs